En nära relation ska vara trygg och kärleksfull

Våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck kan se helt olika ut. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt. Du kan bli utsatt av din partner, ditt syskon eller någon annan i din släkt och familj. Eftersom våld ser så olika ut, är det din känsla som räknas. Om du känner att någon i din närhet behandlar dig fel får du hjälp att ta nästa steg här.

Det kan kännas lättare när man pratat med någon

Om man är utsatt för våld i en nära relation, kan det vara skönt att få hjälp att reda ut sina tankar och tryggt att någon annan vet hur man har det.

Det kan också bli lättare att prata med någon professionell när man redan har berättat en gång.

Tips på vad du kan fråga om du är orolig

 • Du verkar inte ha mått så bra på sistone, hur är det med dig?
 • Hur har du det hemma?
 • När du pratar om din partner får jag nästan känslan att hen kontrollerar dig, är det så?
 • Hur har ni det i er relation?

Stötta personen till att söka hjälp

För någon som varit utsatt för våld är det viktigt att få stöd för att kunna gå vidare i livet och må bra igen. Den som utövar våld behöver hitta andra sätt att hantera ilska och frustration, för att kunna ha bra relationer till sina närstående. Det finns flera olika kontaktvägar som du kan hitta mer information om här på sidan.

Du som är ung

Det finns flera ungdomsmottagningar i Stockholms stad som kan hjälpa dig.

Här finns närmaste mottagning. Du som är ung och har blivit utsatt för brott kan också vända dig till Stödcentrum. Där kan du få råd, samtalsstöd och praktisk hjälp. Händelsen behöver inte vara polisanmäld. Du kan även vända dig till Origo Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Ställ din fråga här eller ring gratis under vardagar kl. 09:00-16:00 på 020-25 30 30. Du kan vara anonym och samtalet kommer inte synas på din telefonräkning.

Du som är vuxen

I Stockholms stad kan du få stöd från våra Relationsvåldsteam eller Relationsvåldscentrum, som erbjuder stöd och skydd för dig som blir utsatt för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck.

Att få stöd från oss är kostnadsfritt och vi kommer tillsammans överens om hur vi ska gå vidare. Du kan till exempel få hjälp med:

 • Rådgivning via telefon.
 • Samtal individuellt och i grupp.
 • Information om juridiska och mänskliga rättigheter.
 • Ökad kunskap om för våld och konsekvenserna av våld.
 • Hjälp under eventuell polisutredning, rättegång och efter avslutad rättsprocess.
 • Skyddat boende.

Du hittar mer information och kontaktuppgifter här eller genom att klicka på nålarna i kartan längre ner.

Du som är äldre

Ta kontakt med relationsvåldsteam eller Relationsvåldcentrum i den stadsdel där du bor, enligt informationen till vuxna.

Du kan även kontakta Äldre Direkt som hjälper dig att få kontakt med till exempel en biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Telefon: 08-80 65 65. E-post: aldredirekt@stockholm.se. Öppettider: måndag kl. 08:00-18:00, tisdag-torsdag kl. 08:00-16:30, fredag kl. 08:00-16:00. Om du behöver stöd och hjälp utanför kontorstid kan du ta kontakt med Stockholms Trygghetsjour, telefon: 08-508 40 700. Jouren är bemannad kvällar, nätter och helger.

Du som inte bor i Stockholm Stad

Ta kontakt med socialtjänsten i din kommun. Du hittar kontaktuppgifter på din kommuns hemsida.

Du som är ung

Det finns flera ungdomsmottagningar i Stockholms stad som kan hjälpa dig.

Här finns närmaste mottagning. Du som är ung och har blivit utsatt för brott kan också vända dig till Stödcentrum. Där kan du få råd, samtalsstöd och praktisk hjälp. Händelsen behöver inte vara polisanmäld. Du kan även vända dig till Origo Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Ställ din fråga här eller ring gratis under vardagar kl. 09:00-16:00 på 020-25 30 30. Du kan vara anonym och samtalet kommer inte synas på din telefonräkning.

Du som är vuxen

I Stockholms stad kan du få stöd från våra Relationsvåldsteam eller Relationsvåldscentrum, som erbjuder stöd och skydd för dig som blir utsatt för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck.

Att få stöd från oss är kostnadsfritt och vi kommer tillsammans överens om hur vi ska gå vidare. Du kan till exempel få hjälp med:

 • Rådgivning via telefon.
 • Samtal individuellt och i grupp.
 • Information om juridiska och mänskliga rättigheter.
 • Ökad kunskap om för våld och konsekvenserna av våld.
 • Hjälp under eventuell polisutredning, rättegång och efter avslutad rättsprocess.
 • Skyddat boende.

Du hittar mer information och kontaktuppgifter här eller genom att klicka på nålarna i kartan längre ner.

Du som är äldre

Ta kontakt med relationsvåldsteam eller Relationsvåldcentrum i den stadsdel där du bor, enligt informationen till vuxna.

Du kan även kontakta Äldre Direkt som hjälper dig att få kontakt med till exempel en biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Telefon: 08-80 65 65. E-post: aldredirekt@stockholm.se. Öppettider: måndag kl. 08:00-18:00, tisdag-torsdag kl. 08:00-16:30, fredag kl. 08:00-16:00. Om du behöver stöd och hjälp utanför kontorstid kan du ta kontakt med Stockholms Trygghetsjour, telefon: 08-508 40 700. Jouren är bemannad kvällar, nätter och helger.

Du som inte bor i Stockholm Stad

Ta kontakt med socialtjänsten i din kommun. Du hittar kontaktuppgifter på din kommuns hemsida.