Stockholms Trygghetsjour

Du som behöver stöd och hjälp utanför kontorstid kontaktar du Stockholms Trygghetsjour som kan ge vägledning. De har även delegation från samtliga stadsdelsnämnder att fatta beslut om bistånd för äldre personer boende i Stockholms stad. Besluten gäller till nästkommande vardag.

Telefon:
08-508 40 700

Stockholms Trygghetsjour
Storforsplan 36, Farsta centrum
08-508 40 700

Telefon

08-508 40 700

ÖPPET JUST NU

Öppettider

Jouren är bemannad kvällar, nätter och helger.